Schrijversvakschool


Vaak gestelde vragen schrijfopleiding


Nee, als je wordt toegelaten tot het basisjaar ben je voor één studiejaar ingeschreven. Het tweede en derde jaar zijn opgebouwd uit twee semesters per studiejaar. Voor ieder semester moet je je opnieuw inschrijven. De uiterste inschrijfdatum voor het basisjaar is 20 juni, voor het tweede en derde jaar is dat 1 juli (najaarssemester) resp. 1 december (voorjaarssemester). Voor het vierde jaar schrijf je je weer in zijn geheel in; de inschrijving voor het vierde jaar is niet gebonden aan een bepaalde datum. 

Vaak gestelde vragen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42