Schrijversvakschool


Studiegids eerste jaar


Eerste jaar

Het basisjaar bestaat uit zeven modules: schrijftraining, de vijf vakken proza, poëzie, scenario, toneel en essay, en het Leeslab. De lessen schrijftraining worden verdeeld in twee blokken, één in het najaar en één in het voorjaar.
Als eerstejaars ben je verplicht alle schrijfmodules te volgen en je kunt alleen naar het tweede jaar indien je voor minstens vijf schrijfmodules een positieve beoordeling krijgt.
Bij de Leeslabs volstaat het bijwonen van minimaal vier bijeenkomsten voor het verkrijgen van een positieve beoordeling. Maar je mag ook meer Leeslabs bijwonen.
Geef tijdig door welke je wilt volgen: essay, poëzie, toneel, scenario, proza roman of proza kort verhaal. Elke keer een ander genre volgen mag ook. Geef je (verandering van) keuze altijd tijdig door.

Voor schrijftraining krijg je in het eerste en tweede blok verschillende docenten. In de eindvergadering bepalen de vijf vakdocenten en je twee docenten schrijftraining of je schrijven zich voldoende heeft ontwikkeld om toegelaten te worden tot het tweede jaar. Doubleren is in het eerste jaar in principe niet mogelijk. 

De tweede schrijftrainer houdt het eindgesprek en zal het advies van de docentenvergadering overbrengen. In dat gesprek ontvang je tevens een schriftelijke beoordeling van alle zes docenten. Ook wordt je vakkenkeuze van commentaar voorzien. Naar aanleiding daarvan kun je je vakkenkeuze nog per e-mail wijzigen tot 3 juli 2021.

In het voorjaar, op 17 april 2021, vindt de Eerstejaarssalon plaats (locatie Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam), waarbij je op vrijwillige basis kunt voordragen uit eigen werk.

Rooster basisjaar
Data basisjaar
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42