Schrijversvakschool


Algemene informatie schrijfcursussen


Schrijfcursussen

Naast de vierjarige schrijfopleiding biedt de Schrijversvakschool de volgende schrijfcursussen:

Aanmelden schrijfcursus

Onderwijspraktijk

De onderwijspraktijk van de schrijfcursussen is in principe niet anders dan die van de vierjarige schrijfopleiding. De cursusdocent - zelf schrijver en vanuit die ervaring docerend - geeft niet alleen commentaar op de teksten die ter tafel komen, maar biedt ook inzicht in het schrijven als ambacht. Niettemin is er een verschil: waar studenten van de opleiding op professionaliteit worden beoordeeld, richt het commentaar van de cursusdocent zich op stimulering. Het werk dat cursisten inbrengen bepaalt mede wat er aan lesstof ter sprake komt. De praktijk loopt dus op de theorie vooruit.

Groepen

man bladert boek door

Een cursusgroep komt achtmaal drie uur bijeen. Daarnaast werkt de cursist zelfstandig. De producten van het thuiswerk worden in de groep besproken. Elke cursist krijgt commentaar op het werk in uitvoering en wordt daarbij op het eigen schrijfniveau aangesproken en gestimuleerd.

Een cursusgroep roman of speelfilm telt maximaal acht deelnemers, een cursusgroep proza (korte verhalen schrijven), poëzie, toneel, scenario, essay of jeugdliteratuur maximaal tien, en een cursusgroep schrijftraining maximaal twaalf.

Bij overintekening binnen de inschrijftermijn vormt de school een of meerdere parallelgroepen met andere docenten. Je krijgt dan de gelegenheid een voorkeur op te geven.

  

Toelating tot de deeltijdopleiding

De geslaagde afronding van een schrijfcursus kan in principe toegang geven tot de vierjarige deeltijdopleiding; daarbij is het studieadvies van je cursusdocent van doorslaggevend belang. Toch moet je ook na een positief advies van je cursusdocent altijd eigen werk inleveren. Een proeve van je cursuswerk kan volstaan.

Rooster

De schrijfcursussen vinden plaats op doordeweekse avonden van 19:00 tot 22:00 uur. De dagen en de lesdata staan bij de afzonderlijke cursussen vermeld. 

Kosten

Alle schrijfcursussen kosten € 475, met uitzondering van de cursussen roman, speelfilm en verhalende non-fictie die € 675 kosten. Zie voor meer informatie de pagina kosten.

Te laat met inschrijven?

Ben je te laat met inschrijven en wil je toch graag een schrijfcursus doen? Soms is er nog plaats en dan geven we die plek graag aan jou. Bel vrijblijvend met 020-2600066 of stuur een e-mail.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42