Schrijversvakschool


Roman


Je leert de creatieve en technische aspecten van het romanschrijven kennen. Daarbij gaat het om gelaagdheid, meervoudigheid van perspectief en om het verweven van thema’s.

De nadruk ligt op structuur, ‘point of view’ en ontwikkeling van plot en karakter. Daarnaast becommentarieer je het werk van mede-cursisten en lees je door de docent opgegeven romanteksten. Het tempo is hoog, het is de bedoeling dat je veel gaat schrijven. Reken daarvoor op twee tot drie dagdelen per week. Voor deze cursus word je geacht eerder een cursus proza te hebben gevolgd of aantoonbaar veel schrijfervaring te hebben.

De cursusgroep bij de cursus roman is kleiner (maximaal 8 personen i.p.v. 10) en de begeleiding is intensiever. Om die reden is de cursus roman duurder dan de andere cursussen. De kosten bedragen 675 euro.
De cursus wordt gegeven in Amsterdam, in Den Haag in het Koorenhuis en in Den Bosch in De Muzerije.

Deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden in Amsterdam: vanaf oktober en vanaf februari. En een keer per jaar, in de herfst, in Den Bosch en Den Haag.

Inschrijven schrijfcursus roman

Voorjaar 2019 Amsterdam

Docent: Graa Boomsma
Inschrijven kan tot 19 januari

Acht woensdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur

Lesdata: 6 en 27 februari
13 en 27 maart, 17 april
8 en 29 mei, 12 juni

Voorjaar 2019 Amsterdam
Docent: Anja Sicking en Ingrid Hoogervorst
Inschrijven kan tot 26 januari

Acht woensdagavonden van 19:00 tot 22:00 uur

Lesdata: 13 februari, 6 en 20 maart,
3 en 24 april, 15 mei,
5 en 26 juni

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Realisatie website: WebLab42