Schrijversvakschool


Verhalende non-fictie


Een levensverhaal, een biografie, een verhaal over een familie, een bedrijf of een groep mensen in bepaalde periode, is gebaseerd op ware feiten. Feiten die zijn veroorzaakt of meegemaakt door bestaande mensen. Maar die mensen zijn geen romanpersonages, hun leven is grillig, geluk en ongeluk zijn onvoorspelbaar en het verloop vertoont geen evenwichtige compositie. Deze schrijfcursus leert je dit 'ware' verhaal op te schrijven, zodat het samenhang krijgt.

Eén van de grootste complimenten die een non-fictie-schrijver kan krijgen is: 'Het leest als een roman!' De opdracht voor deze schrijver is dan ook een tegenstrijdige: blijf dicht op de feiten, maak duidelijk hoe je die feiten hebt achterhaald, maar vertel je verhaal wel zo dat het de lezer meesleept. Maak gebruik van de gereedschappen van de romanschrijver, interpreteer, leg verbanden, gebruik je verbeeldingskracht en empathie, maar zuig niets uit je duim.

In deze schrijfcursus komen methodes en technieken voor het schrijven van verhalen geënt op de werkelijkheid aan de orde. Research en interview, archiveren van materiaal, ordenen en selecteren en tenslotte het schrijven zelf. Stap voor stap wordt het werk-in-wording van de schrijfcursisten besproken. Met voorbeelden uit de literatuur, geslaagde en minder geslaagde, als stimulans en om valkuilen te leren vermijden. Cursisten en schrijfdocent komen eens per twee a drie weken bijeen, om in de tussenliggende periodes de tijd te hebben voor research én het schrijven zelf.

De cursus is bedoeld voor gevorderde prozaschrijvers of essayisten die een idee hebben voor een langere tekst op basis van waargebeurde feiten. Er is bij deze cursus plaats voor 8 deelnemers. De kosten bedragen 675 euro. Mocht je willen weten of deze schrijfcursus ook voor jou toegankelijk is, bel dan gerust 020 2600066 voor vrijblijvend advies.

Inschrijven schrijfcursus Verhalende non-fictie

Voorjaar 2018
Docent: Viktor Frölke
Inschrijven kan tot 1 februari

Acht maandagavonden van 19:00 tot 22:00 uur

Lesdata: 19 februari  
5 en 19 maart
9 en 23 april   
7 en 28 mei   
11 juni

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input