Schrijversvakschool


Verhalende non-fictie


Een levensverhaal, een biografie, een verhaal over een familie, een bedrijf of een groep mensen in bepaalde periode, is gebaseerd op ware feiten. Feiten die zijn veroorzaakt of meegemaakt door bestaande mensen. Maar die mensen zijn geen romanpersonages, hun leven is grillig, geluk en ongeluk zijn onvoorspelbaar en het verloop vertoont geen evenwichtige compositie. Deze schrijfcursus leert je dit 'ware' verhaal op te schrijven, zodat het samenhang krijgt.

Eén van de grootste complimenten die een non-fictie-schrijver kan krijgen is: 'Het leest als een roman!' De opdracht voor deze schrijver is dan ook een tegenstrijdige: blijf dicht op de feiten, maak duidelijk hoe je die feiten hebt achterhaald, maar vertel je verhaal wel zo dat het de lezer meesleept. Maak gebruik van de gereedschappen van de romanschrijver, interpreteer, leg verbanden, gebruik je verbeeldingskracht en empathie, maar zuig niets uit je duim.

In deze schrijfcursus komen methodes en technieken voor het schrijven van verhalen geënt op de werkelijkheid aan de orde. Research en interview, archiveren van materiaal, ordenen en selecteren en tenslotte het schrijven zelf. Stap voor stap wordt het werk-in-wording van de schrijfcursisten besproken. Met voorbeelden uit de literatuur, geslaagde en minder geslaagde, als stimulans en om valkuilen te leren vermijden. Cursisten en schrijfdocent komen eens per twee a drie weken bijeen, om in de tussenliggende periodes de tijd te hebben voor research én het schrijven zelf.

De cursus is bedoeld voor gevorderde prozaschrijvers of essayisten die een idee hebben voor een langere tekst op basis van waargebeurde feiten. Er is bij deze cursus plaats voor 8 deelnemers. De kosten bedragen 675 euro. Mocht je willen weten of deze schrijfcursus ook voor jou toegankelijk is, bel dan gerust 020 2600066 voor vrijblijvend advies.

Deze cursus wordt uitsluitend in Amsterdam en twee keer per jaar aangeboden: vanaf oktober en vanaf februari. 

Inschrijven schrijfcursus Verhalende non-fictie

Herfst 2019 Amsterdam
Docent: Josha Zwaan
Inschrijven kan tot 17 september

Acht zaterdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur

Lesdata: 5 en 19 oktober
2, 16 en 30 november
21 december
11 januari en 1 februari

 
Voorjaar 2020 Amsterdam

Docent: Jannie Regnerus
Inschrijven kan tot 20 februari

Acht maandagavonden van 19:00 tot 22:00 uur

Lesdata: 9 en 23 maart,
6 en 20 april,
11 en 25 mei,
8 en 22 juni

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Realisatie website: WebLab42