Schrijversvakschool


Studiegids tweede jaar


Tweede jaar

Als tweedejaarsstudent volg je in het eerste semester verplicht twee van de vijf vakken. De groepen krijgen 13 of 14 lessen per semester, groepen met minder dan 6 studenten krijgen kortere lessen (zie groepsgrootte en lesuren).

In het tweede semester kun je dezelfde twee vakken volgen als in het eerste semester, of één van deze vakken en daarnaast schrijftraining. In dat laatste geval leg je tevens de keuze voor je hoofdvak in het derde jaar vast. Uiterlijk 7 december 2019 geef je per mail aan ons door welke vakken je in het tweede semester wilt volgen. Hierbij mag je opnieuw een voorkeur voor dagdelen aangeven.

Studenten die in het tweede semester geen schrijftraining volgen kiezen aan het eind van het studiejaar hun hoofdvak. Geef deze keuze een week voor de beoordelingsvergadering per mail aan ons door, dus uiterlijk 10 juni 2020. Na de beoordelingsvergadering kun je je keuze eventueel nog wijzigen tot 4 juli 2020.

Ook het Leeslab is voor tweedejaarsstudenten verplicht. Zie de pagna Leeslab voor meer informatie.

Kijk in de studiegids-pagina onder 'Verlengen, spreiden en tarieven' voor de mogelijkheden de studielast van het tweede jaar over een langere periode te spreiden.

Beoordeling

Op maandag 6 januari 2020 is er een tussentijdse docentenvergadering ter bespreking van de studievoortgang. De vakdocent doet de student daarvan verslag. Aan het einde van het schooljaar levert de student voor ieder gevolgd vak (behalve voor schrijftraining) werk in, in drievoud geprint of gekopieerd en met op iedere bladzijde naam, paginanummering en de titel van het werk. Doorgaans zal dit werk uit het tweede semester zijn; eerder werk is niet nodig, maar in overleg met de docent wel toegestaan.

Zaterdag 30 mei 2020 is de inleverdatum. Van 10:00 tot 17:00 uur is er gelegenheid om het werk op school af te geven, maar op een eerdere lesdag afgeven kan natuurlijk ook. Vanaf 15:00 uur is er een borrel. Wil je het per post opsturen, stuur het dan ruim op tijd naar onze postbus (dus niet naar de Herengracht).

Het werk wordt in principe gelezen door de vakdocent, de vakdocent van het eerste semester en een derde vakdocent. De docenten formuleren in de beoordelingsvergaderingen op 17, 18 en 19 juni gezamenlijk een bindend advies, dat in een eindgesprek met de vakdocent wordt weergegeven. Op 20, 22 of 24 juni, afhankelijk van de lesdag, worden de eindgesprekken gevoerd.

De beoordeling is streng; bij twijfel wordt de student niet toegelaten tot het derde jaar. In sommige gevallen krijgt de student de gelegenheid het tweede jaar te verlengen met ten minste één semester.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Realisatie website: WebLab42