Schrijversvakschool


Studiegids tweede jaar


Tweede jaar

Als tweedejaarsstudent volg je in het eerste semester verplicht twee van de vijf vakken. Groepen van 8 studenten of meer krijgen 15 lessen per semester, kleinere groepen krijgen minder lesuren (zie groepsgrootte en lesuren).

In het tweede semester kun je dezelfde twee vakken volgen als in het eerste semester, of één van deze vakken en daarnaast schrijftraining. In dat laatste geval leg je tevens de keuze voor je hoofdvak in het derde jaar vast. Uiterlijk 10 december 2017 geef je per mail aan ons door welke vakken je in het tweede semester wilt volgen. Hierbij mag je opnieuw een voorkeur voor dagdelen aangeven.

Studenten die in het tweede semester geen schrijftraining volgen kiezen aan het eind van het studiejaar hun hoofdvak. Geef deze keuze een week voor de beoordelingsvergadering per mail aan ons door, dus uiterlijk 30 juni 2018. Na de beoordelingsvergadering kun je je keuze eventueel nog wijzigen tot 6 juli 2018.

Ook de lees– en kijkblokken zijn voor tweedejaarsstudenten verplicht. Aan het begin van het jaar geef je aan voor welk van je twee vakken je de leesblokken wilt volgen.

Beoordeling

Op vrijdag 8 januari 2018 is er een tussentijdse docentenvergadering ter bespreking van de studievoortgang. De vakdocent doet de student daarvan verslag. Aan het einde van het schooljaar levert de student voor ieder gevolgd vak (behalve voor schrijftraining) werk in, in drievoud geprint of gekopieerd en met op iedere bladzijde naam, paginanummering en de titel van het werk. Doorgaans zal dit werk uit het tweede semester zijn; eerder werk is niet nodig, maar in overleg met de docent wel toegestaan.

Zaterdag 2 juni 2018 is de inleverdatum. Van 13:00 tot 17:00 uur is er gelegenheid om het werk op school af te geven, maar op een eerdere lesdag afgeven kan natuurlijk ook. Vanaf 17:00 uur is er een borrel. Wil je het per post opsturen, stuur het dan ruim op tijd naar onze postbus (dus niet naar de Herengracht).

Het werk wordt gelezen door de vakdocent, de vakdocent van het eerste semester en een derde vakdocent. De docenten formuleren in de beoordelingsvergadering op vrijdag 22 juni gezamenlijk een bindend advies, dat in een eindgesprek met de vakdocent wordt weergegeven.  Op 23, 25 of 27 juni, afhankelijk van de lesdag, worden de eindgesprekken gevoerd.

De beoordeling is streng; bij twijfel wordt de student niet toegelaten tot het derde jaar. In sommige gevallen krijgt de student de gelegenheid het tweede jaar te doubleren, of wordt hij tot het derde jaar toegelaten met een zogenaamde voorwaardelijke overgang. In dat laatste geval wordt bij de tussentijdse beoordelingsvergadering in januari van het volgende studiejaar opnieuw beoordeeld of hij de opleiding kan voortzetten.

Data tweede jaar

Zie het rooster tweede jaar voor de lesdata en de pagina leesblokken voor de data van de lees- en kijkblokken. Overige data:

Download inschrijfformulier derde jaar

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input