Schrijversvakschool


Schrijversvakschool tijdens coronacrisis


Het coronavirus en onze lessen in studiejaar 2020-2021

De situatie rondom het coronavirus zal ook op de middellange termijn van invloed zijn op de manier waarop er op onze school les wordt gegeven. De school volgt altijd de richtlijnen van de overheid, in het bijzonder die voor het hoger onderwijs. Omdat onduidelijk is hoe de ontwikkelingen zullen verlopen, houden wij rekening met verschillende scenario’s.

Waarschijnlijk zal de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden nog geruime tijd van kracht blijven. Waar dat mogelijk is zullen we in het studiejaar 2020-2021 lesgeven op locaties waar de anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden. Daarnaast bieden we alle cursusvormen ook online aan, voor iedereen die daar de voorkeur aan geeft.

Hieronder kun je lezen wat dit concreet betekent voor onze lessen in volgend studiejaar 2020-2021 in zowel cursussen als de opleiding.

Online lessen

Al onze online lessen worden gegeven met behulp van een gebruiksvriendelijke videoverbinding waar inmiddels goede ervaringen mee zijn opgedaan, ook in grotere groepen. Deze vorm sluit zoveel mogelijk aan bij onze gebruikelijke manier van lesgeven, waarbij het verbale en visuele contact tussen de docent en groep een belangrijke rol speelt. Om die reden hebben wij niet gekozen voor een lesvorm met overwegend schriftelijk commentaar.

Bij de online cursussen geldt een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers, de cursussen op locatie hebben een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers.

Cursussen

Voor alle herfst-, winter en voorjaarscursussen in het studiejaar 2020-2021 heb je de keuze om je in te schrijven voor cursussen op onze locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Den Bosch óf om de cursus online te volgen.
De lesdata van zowel de cursus op locatie als de online cursus vind je op de pagina van de betreffende cursus.

Op alle cursuslocaties is er een protocol om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen. In Het Koorenhuis in Den Haag moeten we de maximale groepsgrootte tijdelijk terugbrengen naar maximaal 7 deelnemers.
Omdat door de anderhalvemetermaatregel de capaciteit van onze leslocatie aan de Herengracht in Amsterdam aanzienlijk minder is, kunnen daar alleen lessen van onze opleiding gegeven worden, en is er daar geen ruimte om cursussen te huisvesten. In plaats daarvan zullen onze cursussen in Amsterdam gegeven worden in de Beurs van Berlage (Oudebrugsteeg 9, ingang aan de noordzijde, tegenover het Centraal Station), en in Centrum de Roos (PC Hooftstraat 183, nabij het Vondelpark). Let dus goed op de locatie die bij de cursusomschrijving vermeld staat.

Als een cursus op locatie toch niet door kan gaan, bijvoorbeeld door de afkondiging van strengere overheidsmaatregelen, wordt dit zo snel mogelijk bekendgemaakt en krijg je de keuze om de cursus alsnog online te volgen, of de cursus kosteloos te annuleren. Wij garanderen iedere deelnemer die zich tijdig voor een cursus op locatie heeft ingeschreven en dat wil omzetten naar een online cursus, een plaats. Wel is het denkbaar dat de lesdata of de docent zullen afwijken, al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen.
Heeft de online cursus hoe dan ook je voorkeur, schrijf je dan gewoon rechtstreeks in voor de online cursus. Deze cursussen zullen altijd geheel online plaatsvinden, ook als gedurende de loop van de cursus bepaalde beperkingen worden opgeheven.

Wij hopen dat de zomerse schrijfweken in Frankrijk (juli en augustus) en Kloosterburen (september) ook in 2021 gewoon kunnen doorgaan, net als in 2020.
De data voor de zomer van 2021 staan op de pagina's van deze schrijfweken.

Opleiding

Onder normale omstandigheden vinden de lessen van onze opleiding plaats op onze locatie aan de Herengracht in Amsterdam.
Zolang dat mogelijk is zullen de lessen in het tweede en derde jaar daar plaatsvinden, met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
De eerstejaarsgroepen hebben momenteel de ene week online les en de andere week op locatie.
In perioden waarin het hoger onderwijs op last van de overheid de deuren moet sluiten, zullen ook wij uitsluitend online lessen organiseren. 

In de verdere toekomst zal het ons uitgangspunt blijven dat alle lessen in de opleiding zoveel mogelijk op onze locatie in Amsterdam worden gegeven.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42