Schrijversvakschool


Schrijversvakschool tijdens coronacrisis


Het coronavirus en onze lessen in studiejaar 2021-2022

De school volgt altijd de richtlijnen van de overheid, in het bijzonder die voor het hoger onderwijs. 

Als er in het hoger onderwijs geen les op locatie gegeven mag worden, geven wij de lessen via Zoom.
Als er wel les op locatie mogelijk is en de richtlijn om anderhalve meter afstand nog van kracht is, zullen we lesgeven op locaties waar de anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden. Daarnaast bieden we alle cursusvormen ook online aan, voor iedereen die daar de voorkeur aan geeft.

Al onze online lessen worden gegeven met behulp van een gebruiksvriendelijke videoverbinding (Zoom) waar inmiddels goede ervaringen mee zijn opgedaan, ook in grotere groepen. Deze vorm sluit zoveel mogelijk aan bij onze gebruikelijke manier van lesgeven, waarbij het verbale en visuele contact tussen de docent en groep een belangrijke rol speelt. Om die reden hebben wij niet gekozen voor een lesvorm met overwegend schriftelijk commentaar. 
Bij de online cursussen geldt een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers, de cursussen op locatie hebben een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers.

Cursussen

Ook in 2021-2022 bieden wij cursussen aan op onze locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Den Bosch, maar er is bij bijna alle cursussen ook de mogelijkheid je in te schrijven voor een online cursus.
De lesdata van zowel de cursus op locatie als de online cursus vind je op de pagina van de betreffende cursus.

Op alle cursuslocaties is er een protocol om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen. In Het Koorenhuis in Den Haag moeten we de maximale groepsgrootte tijdelijk terugbrengen naar maximaal 7 deelnemers.
Omdat door de anderhalvemetermaatregel de capaciteit van onze leslocatie aan de Herengracht in Amsterdam aanzienlijk minder is, kunnen daar alleen lessen van onze opleiding gegeven worden, en is er daar geen ruimte om cursussen te huisvesten. In plaats daarvan zullen onze cursussen in Amsterdam gegeven worden in de Beurs van Berlage (Oudebrugsteeg 9, ingang aan de noordzijde, tegenover het Centraal Station), en in Centrum de Roos (PC Hooftstraat 183, nabij het Vondelpark). Let dus goed op de locatie die bij de cursusomschrijving vermeld staat.

Als een cursus op locatie toch niet door kan gaan, bijvoorbeeld door de afkondiging van strengere overheidsmaatregelen, wordt dit zo snel mogelijk bekendgemaakt en krijg je de keuze om de cursus alsnog online te volgen, of de cursus kosteloos te annuleren. Het is ook denkbaar dat de cursus op locatie van start kan gaan, maar er gedurende de cursus noodgedwongen overgeschakeld moet worden op online lessen. We verzoeken de deelnemers rekening te houden met dit scenario en gaan ervan uit dat iedereen die met de cursus begint er begrip voor zal hebben als dit gebeurt en de cursus online voort zal zetten.

Wij hopen dat de zomerse schrijfweken in Frankrijk (juli en augustus) en Kloosterburen (begin september) ook in 2021 gewoon kunnen doorgaan, net als in 2020.
De data voor de zomer van 2021 staan op de pagina's van deze schrijfweken.
Een schrijfweek in Frankrijk zal niet doorgaan als er op dat moment strenge reisbeperkingen gelden voor Frankrijk, zoals een quarantaineverplichting. Bij lichte reisbeperkingen zoals het moeten overleggen van een negatieve coronatest, gaat de week wel door. Het laatste nieuws is dat per 9 juni 2021 toeristische reizen naar Frankrijk weer mogelijk zijn met een negatieve testuitslag, dus we gaan ervan uit dat de schrijfweken gewoon kunnen doorgaan. Op de cursuslocatie kan anderhalve meter afstand worden gehouden en nemen we alle hygiënemaatregelen in acht. Het delen van een kamer is alleen mogelijk als beide deelnemers bij hun inschrijving aangeven een kamer te willen delen met de andere persoon.

Opleiding

Onder normale omstandigheden vinden de lessen van onze opleiding plaats op onze locatie aan de Herengracht in Amsterdam.
Zolang dat mogelijk is zullen de lessen in het tweede en derde jaar daar plaatsvinden, met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
Als de anderhalvemetermaatregel van kracht is hebben de eerstejaarsgroepen de ene week online les en de andere week op locatie.
In perioden waarin het hoger onderwijs op last van de overheid de deuren moet sluiten, zullen ook wij uitsluitend online lessen organiseren. 

In studiejaar 2020-2021 was er ook een basisjaargroep die geheel online les had. Als er voldoende belangstelling voor is, zullen we ook in 2021-2022 een basisjaargroep vormen die uitsluitend online les heeft. Als je hier een voorkeur voor hebt, kun je dit onder 'opmerkingen' aangeven op het online inschrijfformulier. Deze groep zal dan les hebben op woensdagavond en zaterdagochtend. Deze groep kan alleen doorgaan als er voldoende animo voor is en houd er rekening mee dat ons uitgangspunt is dat in de hogere studiejaren alle lessen in de opleiding zoveel mogelijk op onze locatie in Amsterdam worden gegeven.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42