Schrijversvakschool


Schrijversvakschool tijdens coronacrisis


Het coronavirus en onze lessen in studiejaar 2021-2022

De school volgt wat corona betreft de richtlijnen van de overheid, in het bijzonder die voor het hoger onderwijs. Op dit moment is de anderhalvemetermaatregel in het hoger onderwijs - en dus ook bij ons - niet meer van kracht. Ook hoeft er op onze locaties geen mondkapje meer te worden gedragen. Een vaccinatie- of herstelbewijs via de coronacheck-app is niet noodzakelijk. Alleen in Het Koorenhuis in Den Haag is deze QR-code noodzakelijk voor toegang tot het horecagedeelte; de lesruimte is zonder deze code toegankelijk.

Voor iedereen die daar de voorkeur aan geeft, bieden we vrijwel alle cursusvormen (m.u.v. de cursus toneel) ook online aan. Online lessen worden gegeven met behulp van een gebruiksvriendelijke videoverbinding (Zoom) waar inmiddels goede ervaringen mee zijn opgedaan, ook in grotere groepen. Deze vorm sluit zoveel mogelijk aan bij onze gebruikelijke manier van lesgeven, waarbij het verbale en visuele contact tussen de docent en groep een belangrijke rol speelt. Om die reden hebben wij niet gekozen voor een lesvorm met overwegend schriftelijk commentaar. 
Bij de online cursussen geldt een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers, de cursussen op locatie hebben een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers.

Cursussen

Ook in 2021-2022 bieden wij cursussen aan op onze locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Den Bosch, maar er is bij bijna alle cursussen ook de mogelijkheid je in te schrijven voor een online cursus.
De lesdata van zowel de cursus op locatie als de online cursus vind je op de pagina van de betreffende cursus (uitklapmenu rechts op de pagina).

Als een cursus op locatie toch niet door kan gaan, bijvoorbeeld door de afkondiging van strengere overheidsmaatregelen, wordt dit zo snel mogelijk bekendgemaakt en krijg je de keuze om de cursus alsnog online te volgen, of kosteloos te annuleren. Het is ook denkbaar dat de cursus op locatie van start kan gaan, maar er gedurende de cursus noodgedwongen overgeschakeld moet worden op online lessen. We verzoeken de deelnemers rekening te houden met dit scenario en gaan ervan uit dat iedereen die met de cursus begint, er begrip voor zal hebben als dit gebeurt en de cursus online voort zal zetten.

Wij hopen dat de zomerse schrijfweken in Frankrijk (juli en augustus) en Kloosterburen (begin september) ook in 2022 gewoon kunnen doorgaan, net als in 2021.
Een schrijfweek in Frankrijk zal niet doorgaan als er op dat moment code oranje van kracht is voor Frankrijk, of strenge reisbeperkingen gelden zoals een quarantaineverplichting. Bij code geel, al dan niet met lichte reisbeperkingen zoals het moeten tonen van het Europese herstel- of vaccinatiebewijs (coronacheck-app), gaat de week wel door. Het delen van een kamer is alleen mogelijk als beide deelnemers bij hun inschrijving aangeven een kamer te willen delen met de andere persoon.

Opleiding

Momenteel vinden de lessen van onze opleiding plaats op onze locatie aan de Herengracht in Amsterdam. Zoals gezegd gelden daar op dit moment geen beperkingen.
In perioden waarin het hoger onderwijs op last van de overheid de deuren moet sluiten, zullen ook wij de lessen net als tijdens eerdere lockdowns weer online organiseren. 

In studiejaar 2021-2022 begint er ook een basisjaargroep die geheel online les heeft. Als er voldoende belangstelling voor is, zullen we ook in 2022-2023 een online-basisjaargroep vormen. Als je hier een voorkeur voor hebt, kun je dit onder 'opmerkingen' aangeven op het online inschrijfformulier. Deze groep zal dan les hebben op woensdagavond en zaterdagochtend. Deze groep kan alleen doorgaan als er voldoende animo voor is en houd er rekening mee dat ons uitgangspunt is dat in de hogere studiejaren alle lessen in de opleiding zoveel mogelijk op onze locatie in Amsterdam worden gegeven.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer

Realisatie website: WebLab42